Информация

Във връзка с предстоящата кампания за кандидатстване с образователни проекти по Програма "Учене през целия живот" - секторни програми "Коменски", "Леонардо да Винчи" и "Грюндвиг", екипът на Центъра за развитие на човешките ресурси ще организира 2 информационни семинара извън София - съответно в Южна и Северна България.

Целта на събитията е да се представят възможностите на посочените програми, както и да се разяснят новостите в поканите за кандидатстване за 2011г.


Първият семинар ще се проведе в гр. Пазарджик, 13-14.01.2011г.
Програма на семинара тук
Регистрация за участие тук

Вторият семинар ще се проведе в гр. Плевен, 20-21.01.2011г.
Програма за семинара тук
Регистрация за участие тук

Пътни разходи ще се поемат на участници извън Пазарджик и Плевен.