БЕНДЖИ

                   

                                        Това беше моето куче.