Мерни единици

Просто ме сърбят ръцете да ви покажа и  това-   МЕРНИ ЕДИНИЦИ.ppt - мерни единици за малките умници! Е, не е за съвсем малките...Но забавен начин да проверят  знанията си.