Какво научих за промените в природата- Околен свят-2 клас

Моят вариант за самостоятелната работа се получи такъв-    Какво научих за промените в природата1.doc    Благодаря на Дани Велчева, Надето Георгиева.

Това е същата сам. работа, но с друг ред на задачите, а по идея на Лидия Ганева- отговори-ДА и НЕ.    Какво научих за промените в природата.doc