Маршал Розенберг: Обогатяващо живота образование – учене и преподаване в партньорство и от сърце

Искам да ви представя една книга, която може да промени начина, по който гледате на образованието. 
Следвайки принципите на емпатията, свързването, сътрудничеството и сътворяването, книгата предлага конкретни стъпки за:
- създаване на учебна и възпитателна среда, която отговаря освен на учебните потребности, така и на тези от емоционална сигурност, подкрепа, креативност, доверие и общност,
- свързване на възрастни и деца с взаимно разбиране и уважение,
- създаване на учебен процес, който отговаря на потребностите и на двете страни,
- предотвратяване и намаляване проявите на агресия,
- преодоляване на конфликтите по начин, който удовлетворява всички страни,
- създаване на поддържащи групи, които да подкрепят и развиват на този нов начин на общуване

Книгата е богата на примери, които показват приложението на метода в практиката, а също така съдържа и набор от упражнения, които помагат на читателя да получи усещане за този качествено по-различен начин на общуване и да направи първи стъпки в него.

Вижте представяне на книгата от тук:

Маршал Розенберг: Обогатяващо живота образование – учене и преподаване в партньорство и от сърце