път в самота

Скитам,
бар след бар,
с приятели добри
и те самотни са души.
Ден След ден. Нощ след нощ.

Път намирам в самотата,
да ми завърти главата.
Но, това не е топлотата.

А какво искам?
Женска, мека топлина.
вместо бира, да милва моята глава.
искам  да те прегърна, да ме прегърнеш.
Толко ли е сложно?
Дали?
Или.