обрат

Обидих те,
играх си с чуствата,
играх с душата.

Ядох дъвках и изплюх

Но друга ми била съдбата,
сега сърцето ме боли,
душата ми кърви.
Но късно, късно е сега.
Уви