ОБЪРКАН СВЯТ

Късно вечерта
или
рано сутринта.
жената спи сама,
а аз бродя в пустоща.

/заглавие/
"да живей нета"