Жената...

Жената е свещ,
Жената е огън.
Но внимавай,
да се не опариш ти!