Горчиво

Горчиво е в тунела на любовта,
радост, щастие  изпълват
нашата душа.

И стават чудеса,
 в тунела.

В тунела на любовта стават чудеса.
Здраве, щастие, красота.

Нек пребъдне тя.
Любовта.