+2 2 гласа

ПОГОВОРКИТЕ НЕ СА ТОВА КОЕТО БЯХА :))))

ПОГОВОРКА 1: СЛЯПАТА КУЧКА, ПЛАНИНА ПОВДИГА!
ПОГОВОРКА 2: СГОВОРНА ДРУЖИНА, СЛЕПИ ГИ РАЖДА!

ПОГОВОРКА 3: СИРОМАХ ЧОВЕК, ПЪТИЩА МНОГО!
ПОГОВОРКА 4: ОБЪРНЕ ЛИ СЕ КОЛАТА, ЖИВ ДЯВОЛ!

ПОГОВОРКА 5: ГЛАДНА КОКОШКА,ДИРЯ НЯМА!
ПОГОВОРКА 6: КУЧЕ ВЛАЧИ, ...!

Поговорките са много шарени, поучителни и весели, но не е ли по добре да са такива каквито са си.

И все пак,  как бихте довършили, допълнили поговорката, какви поговорки бихте написали?