+11 11 гласа

Странен казус с много въпросителни!!!!!????

Уважаеми колеги , разрешавам си да ви занимая с един много интересен и забавен според мен факт.Накратко ще ви запозная със ставащото в нашата образователна институция, касаещо проблема с диференцираното заплащане.При нас то се осъществи в началото на август , сиреч тогава всички колеги получихме  своите атестационни  карти със съответния брой точки, на които трябваше да се подпишем.Този процес беше предшестван от самооценяване по същите тези показатели, в който аз по обективни причини не можах да участвам.По-късно разбрах , че това особено много е затруднило комисията, при оценяване на моята работа. Нямам обяснение защо е така?Подписах атестационната си карта с особено мнение /имах своите съображения/  и с това проблема до този момент приключи.

Днес обаче получавам празен екземпляр от нова  карта, която директорът заповядал да попълня.Сиреч да се самооценя постфактум.

Изненадата ми е пълна, какво се очаква от мен  и с какво това ще промени нещата?Има ли такива  случаи и при вас.В допълнение разбрах , че средствата  вече  са преведени!?!?Според мен това е поредното безумие  на  безпростветно  управление в българското  училище!Дано да греша?!?!?