ПРЕХОДЪТ

Всъщност за какъв преход става въпрос?

Човечеството тръпне в тревога от предстоящата неизвестност. Използваме думата “неизвестност” условно, защото в случая нейното значение е подсилено от очакването за края на света. Предположението става още по-тревожно     когато се свърже това очакване с календара на маите. Той напоследък се използва едва ли не като документ, като веществено доказателство за някаква истина. Разбира се никой в случая не оспорва достойнствата на календара. По-важно е да уточним за какъв преход става въпрос. Всъщност по въпроса вече е налице значително количество информация. Тя има сходно съдържание. Всички информационни източници говорят за голямата потребност от промяна на съзнанието като се обосновават на досегашния неправилен начин на живот. И в действителност човечеството след хилядолетия съществуване се утвърди само и единствено като консуматор на природните ресурси без да потърси възможност да защити природата от безогледна човешка намеса. Втората, много съществена причина за необходимата промяна е неправилното развитие на науката. Това е дехуманизирана наука, която работи без необходимия морал и доказателства в това отношение има много. Човечеството трябва да премине на нов етап от своето развитие – науката трябва да служи на обществото, на всички хора, а не на определени личности, които използват новите знания за собственото си забогатяване и експлоатация на човешката личност. Висшите учители ни призовават да потърсим спасение във  и чрез нравствеността. Те се стремят да ни научат как да преминем на качествено ново ниво на общуване. Според тях ние можем и час по скоро трябва да изградим своите взаимоотношения  с Любов. Само така животът на Земята ще се запази. И тъй като развитието на живота на тази планета е свързан с еволюцията на живота във Вселената, всички хора са длъжни да се замислят за културата на своето поведение и общуване с природата.  Сегашният етап от развитието на човечеството е в напреднала фаза, т.е. хората в голяма степен вече са застрашени от самоунищожение и то в резултат на собственото им недалновидно отношение към Природата и тяхната бездуховност. Ето тези факти налагат бърз и качествен преход за пълна промяна в начина на живот. Ако човечеството не вземе в свои ръце инициативата за тази промяна, ще се наложи чрез намесата на Висшите Разумни сили да се направи корекция. За какво става въпрос?

В ход е вече информация, която говори за квантов преход на човечеството. Това е информация, която идва от нивата на Висшето Съзнание.  Тя съдържа в себе си голяма доза истина, защото подсказва една предстояща възможност. Това е възможността за трансформация на биологичния организъм, за неговото превръщане в  енергийна структура. Силата на това явление е Божествена, т.е. дело на Висшите разумни сили, които се грижат и работят за живота на Земята. Вече е време да се популяризира тази информация, защото значителна част от хората ще претърпят такава енергийна трансформация. Тя ще бъде използвана, за да се проведе следващата голяма промяна свързана отново с формирането и еволюцията на съзнанието. Еволюцията на човешкото съзнание се изразява в неговата качествена промяна, осъществена на нравствена основа. Там където нравствеността, такава каквато е създадена според Великия промисъл на Сътворението,  бъде усвоена като начин на живот, ще бъде отбелязано първото ниво от преминаването на човешкото съзнание в йерархията на ангелското съзнание. Ангелско съзнание ще рече, ниво на нова по-висока степен на разумност, която се гради вече само и единствено върху основата на Божествената любов. Ангелското съзнание е основа за бъдещото развитие на Духа, за неговите превъплъщения в световете на висшите цивилизации.

В какво се изразява квантовия преход за човечеството? Това е абсолютно превръщане на биологичния организъм в енергийна структура, която запазва  пълния интелектуален потенциал на личността. Ако бъде използван квантовия преход, целият биологичен организъм мигновено ще  бъде превърнат в енергийна структура - ще приеме формата на светлинно тяло. Целта на тази качествена промяна ще  бъде да се създадат нови форми на живот, които ще бъдат специално организирани в духовни общества. Тези общества ще населяват определена планета, където ще могат да проявят наученото от живота си на Земята. Или какво ще се получи? Хората ще бъдат освободени от плътта и като светлинни тела ще преминат в нови условия за живот, където ще могат да използват своите знания. Тяхната духовна същност ще се проявява пряко чрез възможностите, които ще им бъдат осигурени за свободна творческа дейност.

Квантовия преход ще се използва много внимателно -  според нивото на съзнание на отделната личност. Така че една част от населението ще бъде “изнесено” от пределите на Земята, но друга част ще остане. Останалите на планетата хора ще бъдат приведени в състояние на ново  съзнание. Какво означава това?

Условията за живот на Земята, такива каквито сега съществуват вече не отговарят на Замисъла на Създателя за живот във физическия свят. Програмата за еволюция на човешкия род, за неговото духовно развитие боксува. Успоредно с това са  създадени от човешката техническа мисъл, усложняващи екологичното равновесие обстоятелства.  Събрани заедно двете причини – моралния упадък и  опасността от екологична катастрофа, налагат необходимостта от съществена промяна в организацията на живота на тази планета. Ето защо ще се наложи, свободната воля на хората да  бъде отнета, макар и временно и хората да живеят според внушеното им поведение. Това поведение ще бъде съобразено с възможността да се тушира в голяма степен замърсяването предизвикано от негативната психическа енергия и от пряката човешка дейност. Във всички свои действия и мисли, хората ще  бъдат ръководени от Висши Същества, за да придобият знания и опитности, които ще им гарантират по-нататъшното правилно поведение, т.е. да създадат условия за новия живот. Новия живот трябва да създаде различна от сегашната действителност. Хората ще се хранят различно от сега. Ще бъде изхвърлено изобщо месото като храна и животните, които сега познавате ще можете да виждате само в зоологически градини. Мляко ще се добива от растенията, яйцата ще бъдат заместени с плодове, хората ще се хранят само с растителна храна и това ще промени много начина им на живот и тяхната духовна същност. Ще има и такива хора, които ще бъдат “изтрити” от лицето на Земята. Това са хора, които след многократни прераждания не са поискали да се променят никак. Те са останали, все така злобни, все така  завистливи, все така агресивни спрямо другите хора и природата. Те ще загинат от катастрофи, бедствия или най-вече от нелечими болести, за да се преродят в нисши животни, и да започнат да се учат на живот от най-ниското стъпало на духовното развитие.

Как ще бъдат разпознати хората с различни нива на съзнание?

С помощта на фината енергия. Съществува такава възможност за разпознаване на фино енергийно ниво,  която няма как да  бъде обяснена сега.

Всичко това, което записахме до тук е предвидено като евентуална програма за осъществяване на прехода чрез Висша намеса. Това е вариант, който ще бъде използван само в краен случай, а това означава, само ако хората не успеят да постигнат разбирателство помежду си и продължават все така грубо да експлоатират човешкия труд, ако те продължават да вредят на себе си, на обществото и Природата. Казано с други думи, ако хората не променят качествено своето мислене, своето съзнание и не покажат, че могат да живеят    разумно. Разумно, ще рече хората да потърсят добрата дума, благородните човешки взаимоотношения и знанието за новото хранене.

Знанието за новото хранене е толкова актуална задача, както например екологичния проблем или проблема с негативната енергия. Има много информация за здравословно хранене, но тя не е търсена, не е предпочитана от хората. Ще бъде “внесена” още  такава информация и ще се направи възможното от Наша страна, все още без да отнемаме свободната воля, тази информация да се използва, и хората да престанат да употребяват животните за храна. Този вид хранене – без месо, ще отстрани много здравословни проблеми, много болести, които сега измъчват хората. Но най-съществения ефект, който ще настъпи е формиране на ново мислене. Без животинското месо, човек формира ново, различно мислене.

Какво трябва да кажем в заключение на тази тема?

Квантовия преход е бил използван веднъж в историята на човечеството. Това се е случило с маите. Затова мигновено е изчезнал безследно цял един народ. Но тогава причината е била друга. Ще я оставим без пояснение, защото нейното оповестяване би предизвикало недоразумения. Човечеството не е готово още да чуе тази истина.

Тази и други интересни теми можете да прочетете на www.Dobrodeteli.com