Да измислим заедно модерна България (Новото българско възраждане)

Едно есе, което написах през 2003 година за конкурса "Един милион за развитие"...

XXI век ще е най-забележителният и динамичен век в човешката история. Всичко ще се промени! Промяната е единствената постоянна величина за бъдещето. Няма пътеводител за бъдещето. Мениджърски умения, които предвиждат промените и разбират тяхната скорост, ще са жизненоважни за оцеляване в идващата икономика! Високоскоростен и въздесъщ Интернет – основата на цивилизацията на 21 век, виртуална реалност, биотехнологии, нанотехнологии и изкуствен интелект ще променят до неузнаваемост икономическия, обществен и политически пейзаж, който познаваме. Повечето хора подценяват силата на технологичния напредък в дългосрочен план и скоростта, с който той ще се осъществи. Хората предполагат, че сегашния темп на развитие ще се запази и в бъдеще. Те бъркат! Темпът на развитие се ускорява, бъдещето все повече ще ни изненадва.

Технологичната промяна е експоненциална. Според Ray Kurzweil, известен учен, изследовател и предприемач, през 21 век ни очакват не 100 години прогрес, както може да се предположи, а 20 000 ( със сегашния темп на развитие)!!! Технологиите от Матрицата – интелигентни компютри; даунлоуд на познания, директно в човешкия мозък; виртуална реалност, неразличима от реалния живот; не са нищо повече от реалност, която ни очаква след около 30, 40 години! Звучи като чиста научна фантастика, но технологичният прогрес се удвоява всяко десетилетие и през 2019г. компютър за 1000$ ще има изчислителната мощ на човешки мозък, през 2029 – на 1000, а през 2050 ще се равнява на 1 милиард човешки мозъци! Нека си припомним, че сегашните компютри са милион пъти по-прости от човешкия мозък. Човек може да пресметне 1026 изчисления в секунда и това число не може да расте, докато небиологичната интелигентност ще може да се увеличава експоненциално, т.е. няма граница на растеж. Как да се подговим за такова бъдеще?

Трансформацията на световната икономика едва сега започва. Най-ценният ресурс на 21 век ще бъдат идеите и креативното мислене. Голямо конкурентно предимство ще получат тези нации и корпорации, които са иновативни, имат визия за бъдещето.Какво място ще заеме България в тези изключителни процеси? Бъдещето е в наши ръце. Ние заедно можем да измисли бъдещето на България. Трябва да сме готови да отговорим на тези предизвикателства, за да не бъдем длъжници на идните поколения. Трябва да развием оригиналното и творческо мислене, предприемачески дух, лидерски умения, интерес към предизвикателствата, да се научим постоянно и бързо да се учим, да се научим да мислим по-нов начин, да работим по-бързо.

Целта на проект “BG Vision” e да определи мястото на България в новия глобален свят, желаното бъдеще, картина за бъдещето на България. Ако достатъчно много българи възприемат визията за това бъдеще, ако променят своето поведение, за да отговарят на тази картина, визуализираната реалност може да се осъществи, ние може да променим бъдещето! Нека си представим как искаме да изглежда България през 2025 година и да осъществим това свое видение. България може да стане лидер в иновативното мислене, а оттам и в новите технологии и бизнес модели. Трябва да отворим очите и съзнанията си за новите възможности. Мисленето отвъд хоризонта ще ни помогне да видим свят, изпълнен с удивителни възможности и трудни предизвикателства, но чието разрешение може да донесе благоденствие на цялото човечество.

“BG Vision” е център за иновативно мислене и насърчаване на предприемаческия дух, чиято цел е младите българи да осъзнаят предизвикателствата на 21 век. Най-ценният актив на България са нейните млади хора, техния ентусиазъм, енергия и идеи. Ние искаме да подготвим следващото поколение от бизнесмени, предприемачи и професионалисти. Нашата страст е Интернет и ние вярваме в неговата сила! Ние вярваме в силата на споделеното знание. Ние искаме да сме форум за обмяна на идеи, мозъчният тръст на България, стремим се да обединим усилията на най-блестящите българи: учени, изследователи, предприемачи, студенти и ученици, представителите на свободните професии; българи от Шанхай до Сиатъл! Нашата цел е да генерираме революционни, уникални и оригинални идеи, да създадем среда, която да насърчи креативноста.

Иновативните идеи са ключ към успеха в глобалната икономика.Трябва да разберем силата на промените и тяхното значение. Бъдещето, което ни очаква, е напълно различно от настоящето и миналото. Трябва да се учим от бъдещето, а не само от миналото! Бъдещето е сложно и не ни чака. Как да разберем бъдещето? Трябва да се научим да си задаваме правилните въпроси, за да получим правилните отговори.
Ние използваме:
- brainstorming
- фокус групи
- изследвания
- планиране на сценарии
- анализ на събития
- екстремно трениране
- семинари
- конкурси

“BG Vision” има за цел да създаде библиотека от познание за бъдещите тенденции. Нашите изследвания са насочени в следните области:
- новите технологии
- икономически, политически и социални тенденции
- промени в потребителските предпочитания
- промени във всекидневния живот
- демографски проблеми

Ние искамe да създадем широка мрежа от източници, дигитална банка от идеи, електронна общност, която постоянно обменя информация и включва:
- университети и академични институции
- технологични фирми
- медии
- правителствени институции
- агенции за изследване на общественото мнение
- рекламни агенции

Ние можем да променим бъдещето...И то бързо...Новото българско възраждане ни очаква...

Виж също:
Един милион за развитие - Българският портал за развитие