Българският Massachusetts Institute of Technology?

Най-престижните световни университети са частни. Аз предлагам един от водещите българските университети да бъде приватизиран, приемът и учебната програма да бъдат изменени по американски образец, да се поканят западни мениджъри и лектори, да се осъществи първично предлагане на акции (IPO). Идеята е това учебно заведение да стане MIT и Stanford на Източна Европа.

Виж също:
Private university - Wikipedia
Education 2.0 - The World 2 Come