Звук и буквa Е,е

Ето моят поглед върху тази тема. Презентацията не запълва целия час, но когато има мултимедия в класната стая, мисля, че ще е от полза. На този етап на мен ми харесва този начин на работа.
По буквара на издателство Булвест 2000