+1 1 глас

Уеб 2.0 BarCamp

Какво предстaвлява networking събитието смесено с barcamp проявата? Впоследно време има много хора и компании, които се интересуват от Уеб2.0 в най-различни аспекти - от използването му за лични сайтове доогромни корпоративни приложения и като технологии и като принципи.

Целта на това именно събитие е да събере хората на едно място, да гизапознае и да накара по някакъв начин идеите да се развиват. Насъбирането ще има професионалисти, ще има хора, които инвестират втакива проекти, ще има и такива, които искат да се развиват в тазиобласт, ще има и такива, които няма да искат да се развиват в Уеб 2.0,а просто ще дойдат да гледат и слушат.


Прочетете повече за събитието, за присъстващите и за това как да участвате от тук.