+2 2 гласа

Кое е важно?

Безрезервно приятелство...

Питаща вярност в нечии очи,

тактична сдържаност,

тактична емоционалност,

скромна показност,

налична чувствителност,

непосредствена непосредственост,

скрита или видима интелигентност,

изградена принципност,

безрезервно приятелство...за мен.

...?