Augmented Reality приложение за обучение на децата

  В южнокорейските начални училища се използва интересен метод на преподаване, който позволява на децата да развият своите знания по- много любопитен и приятен за тях начин. В часовете по геометрия, с помощта на специални маркери, пред децата се визуализират триизмерни геометрични фигури. Вижте интереса на учениците и се запознайте с метода на преподаване в този линк !