+1 1 глас

Поредица интерактивни учебници

 Американска компания е разработила поредица от учебници с интерактивно съдържание.То е под формата на 3D анимация и предизвиква огромен интерес върху децата. Това е наистина един полезен образователен инструмент. Вижте повече тук