ЩъркелиОпустели са вече
гнездата
на белите щъркели.
Във тях
ще мъти като кукувица
само Зимата.
В крилете на младите
вятър подухнал е -
като Феникс във тях
Животът възкръснал е.
И ще дойдат напролет 
отново ятата им -
с топлина
да разплачат
до болка
капчуците.