Искам да съм Център на Вселената...Искам да съм Център на Вселената,

във която Ти да си Единствена звезда!

Искам да съм Слънцето в Небето ти,

да съм твоят Дъжд и твоята Дъга!


Искам да съм Призрачният кораб,

с който да поемеш в неизследвано море!

Искам да съм Пламъка в Очите ти,

Искам да съм твоето „Да!” и твоето „Не!”.


Искам всеки ден да да се събуждам,

вдъхнал мириса на твоите Коси!

Искам да съм Център на Живота ти!

Искам Те! И моля те - прости!


                                        ©
26.05.2006г. АРАГОРН