Идея за нов конкурс на "Поезия"

Хора, защо не обявим един ежемесечен конкурс за Рисунка/картина по стих, който e публикуван в "Поезия"?
Сетих се за това като видях този коментар.
И не смятате ли, че трябва да имаме и общност "Изобразително изкуство"?