Внимание! Конкурсът за 2Р приключва днес!

Конкурсът за приключва днес в 24.00 ч.!

Моля всички, които са участвали със свои творби да ги съберат в един постинг, за да може да се разглеждат по-добре от читателите и за по-лесно гласуване.
Моля всички, които ще се включат в гласуването да използват за това САМО специално създадения постинг "Гласуване за конкурса 2Р", като посочват най-доброто според тях по следния начин:
1 място - произведение - автор
2 място - произведение - автор
3 място - произведение - автор

Поощрителна награда:
1.автор
2.автор
3.автор
За поощрителните награди не се посочва произведение, а само автор!

Гласуването започва в 00 ч.01м. на 18 март и ще приключи в 24.00ч. на 20 март.
Внимание: Гласовете подадени преди и след този срок няма да се зачитат!
В гласуването могат да участват само РЕГИСТРИРАНИТЕ потребители на БгЛог! Ще се зачитат само гласовете подадени в постинга "Гласуване за конкурса 2Р"


След това има думата журито!