търсене

Задайте си хилядата въпроси
На медиума,
Той ще отговори.
Ще ви посочи скритото имане, зарито
В дворчето на баба ви.
Копайте!
Току-виж изскочило гърнето старо,
Със змии и жълтици пълно,
Отворете го, намерете го,
Изкопайте го -
Ако не го откриете,
Не сте се трудили достатъчно,
Не сте копали,
Не сте обърнали земята в дворчето наопаки,
Не сте отишли надълбокото,
В други земни пластове
С други закони
Където винаги има съкровища