+2 2 гласа

отражения

Огледалото

нацупено отвърна поглед,

и този път изглеждаше

гротескно

отражението ти.

А има ли значение

дали си крив,

или пък имаш право…

Когато просто се извръщаш,

 със затворени очи,

притиснал длани

върху слепоочията.

Захвърлил огледалото -

поредната играчка

в прашен ъгъл

на съзнанието.

Преди забравата.