+2 2 гласа

момент


уж всичко е по местата си
книги, чорапи, и свещници
и ние
уж ние сме там
уж все там съм искала
а всъщност
незнам

уж това, което често чувам
е правилно
уж казано с плам
уж все съм го чувала
а всъщност
незнам

уж добре се развиват нещата

и всичко
уж върви по план
а всъщност
всъщност...
незнам