Смешно

Съвет

Не вярвах и грешах
после пък заспах
стогодишен сън...
При врявата навън
/на бързи обороти/
и взе че проработи
този мой късмет,
и всичко е наред.
Затова приятели,
като срещате проблем,
да знаете от мен
не бягайте от там.
Търсете си юрган!