+1 1 глас

Случка

Заспа, нали,
заспа
в киносалона,
    а даваха
    епически картини
    един, ли двама ли
    човека
    и тяхната съдба...
Поука даваха,
дори,
и още по-добре,
поуката спестиха,
    та изводи
    сами да си направим,
    че умни сме били.
А този,
спящия,
събуди се.
И се прозя.