Златният век на българската книжнина

     Това е моят поглед върху великия цар Симеон.

http://dox.bg/files/dw?a=69879c136f

Надявам се да съм от полза на някого.