имам въпрос

Нормално и законно ли е през летния период, когато няма ресурсни учители, в общообразователните детски заведения да присъстват деца със  СОП?