10 04 2016 Възрастни хора-лежащо болни или трудноподвижни. Права. Помощни средства. Какво може би не знаем?

Актуализация 10 04 2016

Приспособления за възрастни хора


В дома на възрастните хора могат да се използват или да бъдат монтирани различни приспособления позволяващи им комфорт и удобство в ежедневието и бита им.

Приспособления за възрастни хора


Темата допълнена с информация на 02.05.2013 г.

Ваш близък е на легло или трудно се обслужва сам. Възрастен е, никога не е боледувал и вследствие възрастта си е трудно подвижен или лежащо болен. Или е с увреждания отразени в ТЕЛК или епикриза, бил е лекуван в болница или изобщо не е лежал там. Нуждаете се от помощ,помощни средства или съвет.
" Какво да направим ако имаме болен в къщи? "
 Подробности на  http://voevmedical.com/?p=2589   страница от http://voevmedical.com/ и http://www.etvoev.com/

Кратка информация

 Хората  на преклонна възраст без да са инвалиди могат да бъдат трудно подвижни или лежащо болни. Може да не са постъпвали в болнично заведение за лекуване, но да имат увреждания които налагат използването на помощни средства. Ако вече са били лекувани в болнично заведение и имат издадена епикриза, диагнозата в тази епикриза и състоянието му определят правата му за получаване на целева помощ от Агенция "Социално подпомагане". Получавайки помощта на практика помощните средства се получават БЕЗПЛАТНО.
В случая важно е да имат  уврежданията, за да бъде отпусната  помощта, като наличието на ТЕЛК не е задължително условие.
Това важи за всички хора с увреждания без значение от възрастта им.
Ако пък нямате време за комплектоване на необходимите документи за получаване на целевата помощ, всяко помощно средство може да го закупите без каквито и да са документи плащайки стойността му.

Когато са  трудно подвижни
могат да получат от Агенция "Социално подпомагане" целева помощ за закупуване на бастуни, патерици, проходилки, три и четири опорни бастуни, инвалидна количка рингова или акумулаторна/с джойстик или скутер/, комбиниран стол за тоалет и баня и други помощни средства и на практика да ги получат БЕЗПЛАТНО.

Подробности в http://voevmedical.com/
на страница  http://voevmedical.com/?p=1717

 
 


На поз.1 е показана проходилка на две нива. Конструкцията е подходяща при  затруднено изправяне от седнало положение. Служи за самостоятелно придвижване.
Поз.2 е комбиниран стол за тоалет и баня, а поз.3 е четири опорен бастун.
Поз.4 е скутер. Изписва се при увреждане на ръце и крака,физически и психически в състояние да управлява акумулаторна количка. Няма ограничение във възрастта. Поз.5 рингова инвалидна количка за самостоятелно придвижване.
На поз. 6 е показана надстройка за тоалетна чиния. С нея се повдига височината на тоалетната чиния/ не е включена в целевата помощ!/.

Когато са лежащо болни

могат да получат целева помощ за безплатно закупуване на антидекубитален дюшек и възглавница, инвалидна количка, комбиниран стол за тоалет и баня и други помощни средства. Всичко за лежащо болни на страница http://voevmedical.com/?p=1707
Антидекубитален дюшек за лежащо болни

  Целева помощ от Агенция за хората с увреждания  за закупуване на помощни средства  http://voevmedical.com/?page_id=1656 

Има указания какво трябва да направите за да получите помощ от "Социално подпомагане" за закупуване на помощни средства.
В същото време е дадена информация за това което трябва да знаете за помощта включително са описани и случаите и начините на злоупотреба от длъжностни и служебни лица: лекари в ЛКК издаващи Медицински протоколи, лични лекари, служители в лицензирани фирми. Дадени са конкретни примери и съвети как да противодействате на корупционните схеми и как да защитите правата си.
--------------------------

Някои от съветите :

Когато ви предлагат/ лични лекари, фирми, лекари от ЛКК и други/ да ви извадят Медицински протокол на ЛКК
без да се ангажирате  вие с това опитайте се да разберете за сметка на какво ще е това. Ще имате ли възможност за избор. Ще ви дадат ли възможност
да си изберете подходящите за вас помощни средства и от други доставчици.
Не подписвайте Запис на заповед, пълномощно
на непознати хора, Приемо-предавателни протоколи за помощни средства преди да сте получили помощта и т.н..

Бъдете внимателни когато:

Искат да ви издадат проформа-фактура без да сте я поискали
. Закона не изисква издаването и.
В ЛКК при получаване на Медицинския протокол присъства представител на лицензирана фирма
Когато от ЛКК ви изпращат във фирма да си получите медицинския протокол
Когато личния лекар, лекаря от ЛКК, служителя в АСП  ви препоръчват фирма без да сте ги питали за това
Когато пред "Социално подпомагане" ви чака служител от фирма за помощни средства
Когато искат да ви докарат в къщи помощни средства без да сте ги избрали и видели и без да знаете къде е офиса на фирмата за помощни средства.

Какво трябва да знаете, за да се ориентирате?
Вие получавате от Агенция "Социално подпомагане" пари с които да си купите помощни средства. Те са ваши пари. Те не са пари на лични лекари, лекари от ЛКК, служители от
"Социално подпомагане" или на фирмите доставчици.
Например: Получавате от
"Социално подпомагане" целева помощ за закупуване на инвалидна количка 486 лв.

Когато сте имали възможност да изберете и сте избрали, платили сте за количка с произход от Европейски съюз 486 лв, получили сте количка с произход от Европейски съюз-тогава  всичко е наред.

Когато не са ви предоставили възможност да изберете подходящата за вас количка, платили сте за количка с произход от Европейски съюз 486 лв. а получавате количка с произход от страни извън Европейски съюз/Китай?/ стойността и е 336 лв. Тогава това което е направено не е наред.
Разликата от 150 лв./от вашите пари/ отиват в джобовете на
лични лекари, лекари от ЛКК, служители от "Социално подпомагане" или на фирмите доставчици т.е. тези които са реализирали корупционната схема.
Въпроса е че вие сте помогнали за да го извършат това, за ваша сметка.
Получили сте нещо което струва по-малко пари, а сте платили повече.
 

Злоупотребено е с правата ви за ваша сметка, с парите отпуснати от държавата за вас.
Потърпевши сте вие.

Избора е ваш дали да се доверите на такива хора и фирми и да им предоставите парите отпуснати за вас. Това са вашите пари, които те ще получат.

-----------------------------
Права и активен живот на инвалиди с ТЕЛК. Хора с увреждане без ТЕЛК
http://voevmedical.com/?p=2147

 Видео материал : Репортаж ББТ

Помощни средства: инвалидни колички, тоалетни столове и столове за баня, комбинирани столове, антидекубитални дюшеци за лежащо болни, проходилки на две нива за по лесно ставане в изправено положение, канадки с накрайник против приплъзване, патерици, бастуни и други

СВОБОДНА ПРОДАЖБА с промоция на ограничени количества.

СПЕШНО СРЕЩУ ДЕПОЗИТ на по-ниска стойност с възможност за възстановяване на сумата
БЕЗПЛАТНИ с целева помощ Агенция "Социално подпомагане".
ПОД НАЕМ

Информация: "Воев-София" ЕООД, удостоверение 099/2008г. Министерство на труда и социалната политика-Агенция за хората с увреждания и в сайтовете:  http://www.etvoev.com/
и   http://voevmedical.com/ 

Още по темата публикувано в bglog.net  от същият автор
на страница http://bglog.net/BGLog/73739     

Въпроси и отговори за помощни средства. Възрастни хора трудно подвижни или лежащо болни, инвалиди с ТЕЛК и без ТЕЛК, хора с увреждания с епикризи и без епикризи. Права и целева помощ за закупуване.

 Темата допълнена с информация за корупционни практики при отпускане на помощни средства и съвети за противодействие

Съвети: Какво трябва да знаем и как да се предпазим.

Още по темата публикувано в bglog.net  от същият автор
на страница
http://bglog.net/BGLog/73773

Помощ за закупуване на помощни средства за хора с увреждания. Ред за отпускане и корупционни практики.