0 0 гласа

Субсидия до 20 000 лв. за започване и развитие на собствен бизнес. Не е кредит.

 
Публикация 03.06.2013
Статията е предназначена за всички близки, познати, колеги, приятели  и други които познават хора с увреждания с намалена трудоспособност т.е. инвалиди с ТЕЛК 50% и над 50 % и чрез тях могат да научат за тази субсидия.

Това може да са млади или или не толкова млади хора претърпели ПТП, вследствие на което да са получили трайни увреждания. Може и да са хора в активна възраст с неочаквано установена МС/Множествена склероза/ или мускулна дистрофия. Хора които доскоро са ходили на работа и вече нямат тази възможност. Както и всички останали които са образовани, имат сили и възможности за активен живот. 

От 03.06.2013г. е обявен втори конкурс за 2013 г. за финансиране на проекти на тема:
Започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност от лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане. Участници в конкурса могат да бъдат физически лица с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане или фирми /ЕТ или ЕООД/, чиито собственици са подобни лица.

Максимален размер на субсидията е до 20 000 лева.
Срокът за представяне на проектите е 17,30 часа на 01.07.2013 год.

Това е една възможност за хора с увреждания, които имат идеи да ги реализират. Да водят активен живот и да не зависят от работодатели да бъдат назначени на работа. Със субсидията по  тези проекти  идеите могат да бъдат реализирани. При утвърдени проекти и спазени условия по реализирането им, след изтичане на крайният срок субсидията не се връща. Субсидията не е кредит.

Проектите са за:
1. Започване на самостоятелна стопанска дейност
2. Развитие на самостоятелна стопанска дейност

Уточнение: Не съм фирма , която изготвя проекти за кандидатстване.

Обслужвам с помощни средства хора с увреждания съгласно издаденото ми Удостоверение № 099/2008 от Министерство на труда и социалната политика, Агенция за хората с увреждания.

Вместо правилния термин "хора с увреждания с трайна намалена трудоспособност" в статията използвам термина "инвалиди", за хора с увреждания които имат Експертно решение ТЕЛК, за което предварително се извинявам.

Конкретни съвети и подробности по проектите може да намерите в
 раздел VI.Актуална информация към 03.06,2013 г. за инвалиди с ТЕЛК с над 50% увреждане
на страница http://www.voevmedical.com/на-какво-имаме-право
от сайта http://www.voevmedical.com/