Честит Рожден Ден

Честит Рожден Ден
Светлинка - Гадинка :))) ;)
дЪ ти сЪ случват все интересни, смешни и забавно-светли ништица :)
Ииии маи ся си на 4 годинки нал тЪй? Ми тай де, нал беши на Тли ?
Адиииии ДухФаи свестицкатааааа ...
:))))