У нас тоже есть мамы

У нас тоже есть мамы.ppt

Това е една презентация, посветена на домашните животни и техните малки. Разработена е за нуждите на обучението в трети клас, но може да бъде използвана и в работа с начинаещи в изучаването на езика.