Флаш - една идейка :))

Честит празник!
Помните ли тази публикация? Дойде  време тя да си има другарче (всяка година по едно голямо флашче)...
Вероятно показаното търпи критики - тексът е повече и е в научен стил, но галериите и игрите  компенсират това.
 
Използвах картата и планините от презентация на Маргарита Аврамова. Марго, извинявай, че ги "взех" без разрешение!
Текстът е предимно от уикипедия.