Предизвикателства в Excel, подобни на тези в code.org

Предизвикателствата са реализирани с макроси... 
Как да си създадете свои:
Създаване на лабиринт...
Достатъчно е да дублирате някоя от готовите таблици, да маркирате полетата, които ще представляват препятствия и да въведете в тях латинска буква "о". Те автоматично ще се запълнят и ще представляват препятствията.
Използваният картинен шрифт за героя и целта е Segoe UI Emoji.

Можете да ги смените като в таблицата най-вляво в колона "символи" маркирате старите, а от Insert > Symbol, след избиране на шрифт Segoe UI Emoji, подберате други герой и цел от картинките... От същата таблица определяте откъде (ред и колона) да стартира героя и къде да финишира(ред и колона). Натиснете бутон "Изчисти", за да постави Excel новия герой и цел на желаните позиции.
Ако нямате шрифт Segoe UI Emoji, изтеглете го от -http://www.myfontfree.com/segoeuiemoji-myfontfreecom126f132…
Ако сменяте героите на играта, отворете и променете съобщенията в макросите.
Как се играе:
В полетата за въвеждане на код, ученикът въвежда ходове, започвайки с буква(r-дясно, l-ляво,u-нагоре,d-надолу) и цифра, съответстваща на броя пъти за повтаряне на дейстнието.
Когато е въведен целия път, ученикът натиска "Старт". За да се изчистят действията в лабиринта и ученикът да започне отначало, се натиска "Изчисти". Въведеният код се изтрива ръчно.
Изтеглете от http://dox.bg/files/dw?a=4d05942e8e