ClassFlow - с телефони и таблети в час

Това е доста проблемен въпос. Да ползват или не учениците собствените си устройства в час. Повечето от "щурите" учители, които познавам, биха се съгласили да пробват, стига да бъдат убедени, че устройствата ще се ползват в полза на учебния процес. С ClassFlow това може да се случи.
Та за какво иде реч...  Това е онлайн система за създаване на урочно съдържание и добавяне към него на интерактивни елементи. До системата можете да достъпите от classflow.com След регистрация ще можете да градите своя урок.


Така изглежда прозорецът за изграждане на урок/презентация. Към него можете да добавяте музика, видео и т.н. Хубава възможност е асоциирането с файлови хранилища като Google Drive, OneDrive, Dropbox. Така можете да добавяте файлове и от тях. Имате и други възможности.
След като сте готови с презентацията (приготвили сте и слайдове с въпроси), можете да я запазите и презентирате.

Учениците се присъединяват към урока с въвеждане на адрес в браузерите си - classflow.com/learner В отворената страница, те се регистрират с име и парола, която се генерира в прентационната част. 

Така изглежда презентационната част.
До нея нямат достъп учениците. Те ще се включат при отговор на интерактивен въпрос. Какви възможности имате за такива въпроси:
истина/лъжа, Да/Не, избор от няколко отговора, скала, въвеждане на текст, число, облак от думи и креативен отговор. Добър набор за прилагане в различни ситуации и по различни предмети.
Когато учителят активира някоя от тези възможности на ученическият телефон или таблет ще се появи опцията за отговор.
След като отговорят всички ученици, учителят има възможност да покаже и обсъди резултатите на всеки ученик.
За предпочитане е да се използва Google Chrome.
Системата е напълно безплатна.
Част от урок с ClassFlow от академията на Рон Кларк.