Интересна идея- създаване на инфограми в PowerPoint

Инфограмите набират популярност в последно време като интересен начин на представяне на информация. Можете да провокирате учениците си да създадат такива чрез познато за тях средство- PowerPoint. Идеи можете да видите тук -http://infographing.weebly.com/