Шрифтът в тетрадките по писане

Колеги, обръщам се към вас с молба за помощ. Знаете ли как се казва шрифтът, който се използва в тетрадките по писане в 1-ви клас? Става дума за ето този шрифт: