Тест по Човекът и природата - входно ниво 4 клас

Успях да завърша още един тест с програмата Sothink SWF Easy. Може да се използва за упражнение и преговор в началото на учебната година.

ТестЧП.swf 

код за вграждане в website 

Изтегли файла