Как да създадем уебсайт на класа в Webnode

Знам, че много колеги са създали свои сайтове на класовете. Презентацията съдържа първите стъпки и кратки обяснения около създаването на сайт в Webnodе.

 Как да създадем уебсайт на класа в Webnode