Чужд опит

Отдавна не съм влизала в общността и съм приятно изненадана от креативността ви.Водена от любопитство да узная как творят колегите по света надникнах тук-там и открих интересни неща. Предлагам ви презентация по английски език за цветовете, сътворена от американски учител и предназначена за предучилищна възраст. Може да послужи и на вас!

lowthobbs.ppt