Римушки /конкурс общност "Предучилищна педагогика"/

За мойте мили дружки съм приготвила няколко римушки!

Римушки.ppt