Броилка от Асен Босев (конкурс общност "Предучилищна педагогика")

Благодаря на marq_4 за предизвикателството! Още една безсънна нощ и специален подарък за всички вас и  за ползотворното ни сътрудничество!

Броилка АБ.ppt