Шаблони

По молба на Сиси изпращам тези шаблони, които използвам при изучаване на звукове и букви в 1. клас. Квадратчето се оцветява синьо или червено, а преди това се изписва буквата на съответния звук.Вторият шаблон е за букви я, ю и щ. Оформя се кът в класната стая.    Виж Лятно училище-2008-ТП.wmv

scan0001.jpg     scan0002.jpg