ЧК 1. клас

Ето така изглежда моят план за часа на класа     Час на класа.doc Ако на някой му допада може да го ползва.