Съвети за първите седем

Често изпадаме в безсилие при възпитанието на децата. И никой не ни учи да бъдем родители.Няколко съвета...

Съвети за първите седем.ppt