Ресурси за час на класа

      Попаднах на интересни ресурси за час на класа,  предложени от МОМН.http://www.mon.bg/top_menu/general/class/ Вероятно някои от вас са ги ползвали, но на мен ми допаднаха най-вече:
Насоки за предпазване от кибертормоз -