Програма за ЗИП по БЕЛ 2. клас

Впечатлена съм от различните изисквания за оформяне на програмите за ЗИП в различните краища на България.Чудя се коя е причината: липса на единни изисквания от МОМН, креативността на експертите по места, уменията ни да тълкуваме нещата, както ни изнася или...може би вие имате отговор. Нашият експерт е подал шаблон и ние се придържаме към него. Ето как изглежда.

ZIP_BEL 2.Klaas.doc